leeuwergem

 

WELKOM

 

 

Welkom op de site van St.-Amandus Leeuwergem

PATROON

Amandus van Gent

Amandus (bij Nantes, Herbauge, rond 600 - Saint-Amand-les-Eaux, 679 of 684) was bisschop van Maastricht en is een katholieke heilige.

Levensloop

Volgens de Vita Sancti Amandi werd Amandus in Neder-Poitou in een adellijke familie geboren. Hij werd op ongeveer twintigjare leeftijd tegen de wil van zijn familie monnik op het eiland Yeu (Île d'Yeu, een eiland voor de kust van de Vendée). Van daaruit ging hij naar Bourges, waar hij onder leiding van de bisschop, Sint Austregisilus, in eenzaamheid in een cel bij de Martinuskathedraal vijftien jaar op water en brood leefde.

Na een bedevaart naar Rome, werd hij in Frankrijk in 628 tot missiebisschop gewijd. Op verzoek van Chlotharius II begon hij eerst de heidense bewoners van Gent te evangeliseren, breidde hij zijn werkzaamheden uit over heel Vlaanderen. Aanvankelijk had hij weinig succes, leed hij grote ontberingen en werd hij vervolgd zonder dat hij iets bereikte. Hij missioneerde ook in Vlaanderen langs de oevers van de Schelde. Daar stichtte hij een aantal kerken en kloosters die later zouden uitgroeien tot de Sint-Pietersabdij en de Sint-Baafsabdij in Gent. Allowin, beter bekend als Bavo, trad toe tot het klooster dat later zou uitgroeien tot abdij en naar hem werd genoemd.

Amandus stichtte ook het klooster van de Abdij van Elno (Latijn; Frans: Elnon; oorspronkelijk de naam van een beekje bij het klooster), waar hij overleed. De abdij werd later de Abdij van Saint-Amand, in Saint-Amand-les-Eaux. Dit stadje in het noorden van Frankrijk is naar hem genoemd.

Hij had kritiek op de levenswijze van koning Dagobert I en werd daarom verbannen. Dagobert vroeg hem nadien terug te komen, en vroeg hem om de opvoeder van de kroonprins te worden. Maar Amandus weigerde. In 647 werd hij bisschop van Maastricht. Hij stichtte diverse kloosters en kerken.

Amandus was de persoonlijke raadsman van de later heiligverklaarde Ida van Nijvel.

Vita Sancti Amandi

De Vita Sancti Amandi is een tekst uit de 8e eeuw, die wordt toegeschreven aan een zekere Baudemundus, leerling van Amandus en opvolger van Florbertus als abt van de Sint-Pietersabdij; deze tekst werd uitgebreid door Philippe, de abt van Aumône (in het departement Loir-et-Cher). Er bestaan nog een aantal afschriften van de oorspronkelijke levensbeschrijving van Amandus, o.a. handschrift 224 (f° 1-65) uit de 9e eeuw in de bibliotheek van de Universiteit van Gent, handschrift 502 (tweede helft van de 11e eeuw) in de bibliotheek-mediatheek van Valenciennes en handschrift 501 en 500 (tweede helft van de 12e eeuw) in dezelfde bibliotheek te Valenciennes. In de universiteit van Gent wordt ook een afschrift uit de 15e eeuw bewaard over het leven en de reizen van Amandus (hs 542, f° 1-236), geschreven door Gillis De Wevel, die het strofisch gedicht van 12 467 verzen afwerkte in 1366 (in druk uitgegeven in 1842 door Ph. Blommaert).

Verering

Amandus wordt vaak afgebeeld met een draak, die de heidense rituelen voorstelt die Amandus bestreed. De draak ligt aan zijn voeten en bijt soms in zijn staf. Soms maakt hij een gevangene los uit zijn ketenen. Hij heeft als attribuut dus ook wel ketenen of tralies. Af en toe kronkelt er om zijn staf een slang, die hij volgens de Vita Sancti Amandi als jonge monnik zou hebben verjaagd met behulp van een kruisteken.

Amandus' feestdag is op 6 februari. Hij is patroon van Vlaanderen, Beernem, Hooglede, Roeselare, Wingene, Sint-Amands en Maastricht. Amandus is ook de schutspatroon voor wijnhandelaren, bierbrouwers, apothekers (de slang komt daarvandaan[bron?]), herbergiers en kruideniers. Amandus werd aangeroepen tegen reuma, verlamming, jicht, koorts, stuipen, huidaandoeningen, epilepsie en dierziekten.

Een relikwie van Amandus wordt bewaard in de Sint-Amanduskerk te Wezeren in Vlaams-Brabant.

Referenties

  • Acta Sanctorum, Antwerpen, 1658, blz. 815-904
  • Krusch B., Vita sancti amandi, in: Monumenta Germaniae Historica Scriptores (rerum merov.), deel V, blz. 395-485
  • Gillis De Wevel, Leven van Sinte Amand, patroon der Nederlanden, editie Ph. Blommaert, Gent, 1842

Externe links

  • (nl) H. Amandus, bisschop (HeiligenNet)
  • (nl) Amandus van Maastricht (Heiligen-3s)
  • (en) Saint Amand of Nantes (Patron Saint Index)
  • (en) St. Amand (Catholic Online)

 

GESCHIEDENIS

Leeuwergem is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van de stad Zottegem. Het dorp ligt in de Denderstreek en is vooral bekend om de nabijheid van het Kasteel van Leeuwergem.

Bezienswaardigheden

  • De Sint-Amanduskerk werd in 1834 grondig verbouwd. Het koor geeft vermoedelijk nog min of meer de romaanse plattegrond aan van de oorspronkelijke kerk. Maar tijdens de 17de eeuw werd dit drastische aangepast. Binnen dateert het orgel uit 1850. Het werd door Verhasselt gemaakt. De orgelkast is het werk van H. De Bodt. Het schilderij "De Marteldood van de Heilige Ursula" is een voorbeeld van de Vlaamse School uit de 16de eeuw. "De Heilige Barbara" werd door Jan Van Cleef gemaakt in de 17e eeuw. Het is afkomstig uit het Sint-Barbaraklooster te Gent.
  • De geschiedenis van de heren van Leeuwergem gaat 1000 jaar terug in de tijd. Reeds van in de XVde eeuw bewonen zij het kasteel dat voor de 3de maal werd opgebouwd in 1764 in opdracht van Graaf Pierre Emmanuel Joseph d’Hane (1726-1786). Na het uitsterven van de familie d'Hane de Steenhuyse werd het kasteel via erfenissen aan de familie van de huidige eigenaars toebedeeld. Graaf Jean-Baptiste d'Hane de Steenhuyse, zoon van de voorgenoemde, was de gastheer van koning Lodewijk XVIII die in zijn herenhuis in de Veldstraat te Gent verbleef in 1815 tot aan de nederlaag van Napoleon te Waterloo. Gedurende zijn verblijf in Gent bezocht de koning het kasteel van zijn gastheer te Leeuwergem

Geografie

Leeuwergem is gelegen aan de Molenbeek.