Elene

WELKOM

Welkom op de site van O.L.V.-Geboorte en St.-Jozef Elene

ONZE PATROON

Maria-Geboorte

Maria-Geboorte of Geboorte van de Moeder Gods is een Mariafeest in de rooms-katholieke en de orthodoxe Kerk, dat jaarlijks wordt gevierd op 8 september. De Orthodoxie viert Maria's geboorte met een aparte liturgie, in de Katholieke Kerk geldt het als feest en wordt gevierd zonder octaaf.

Het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna en Joachim. De eerste bronnen die de viering van Maria's geboorte bevestigen, dateren uit de 6e eeuw. De feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest van de basiliek H. Anna, Maria's moeder. Deze basiliek was voor de herbouw in de 6e eeuw gewijd aan Maria. Vervolgens verspreidde de devotie zich naar het westen en was in de Middeleeuwen al een van de belangrijke kerkelijke feestdagen (hoogoctaaf) geworden. Het octaaf werd in 1955 afgeschaft, terwijl het feest behouden bleef.

De datering op 8 september is ontleend aan de traditie. Op basis van deze datum werd later de viering van Maria-Onbevlekte-Ontvangenis bepaald (nl. 8 december, 9 maanden voor 8 september).

Maria-Geboorte is tevens het patroonfeest van het bisdom Hasselt.

 Jozef van Nazareth (bron: wikipedia.nl)

Jozef (Hebreeuws: יוֹסֵף, Yosef; Grieks: Ἰωσήφ) (bijgenaamd de Timmerman) was volgens de Bijbel de pleegvader van Jezus Christus. Hij was ten tijde van Jezus' geboorte met Maria verloofd, maar had nog geen gemeenschap met haar gehad. Jozef wordt in Mattheus genoemd als zoon van een verder onbekende Jakob.

In het boek Lucas 1:26-38 wordt melding gemaakt dat de aartsengel Gabriël aan Maria berichtte dat zij een zoon ter wereld ging brengen zonder gemeenschap met een man gehad te hebben. Sommige personen kunnen dit niet geloven en zijn van mening dat Jezus toch de zoon is van Jozef en Maria.

De Bijbel vertelt ook dat Jozef een afstammeling was van koning David. Hij was timmerman van beroep.[1] De laatste keer dat hij wordt genoemd in de Bijbel is als Jezus 12 jaar oud is.[2] Tijdens Jezus' openbare optreden wordt hij niet genoemd en men veronderstelt dat hij toen al overleden was. Maria leefde nog toen Jezus werd gekruisigd. Dit was zo rond 30 jaar na de geboorte van Jezus.

In Matteüs 1 staat een stamlijn van Abraham en koning David naar Jozef, de pleegvader van Jezus. In Lukas 3:23-28 staat een andere stamlijn, die volgens sommigen moet worden uitgelegd als het voorgeslacht van Maria, terwijl anderen het verschil verklaren met een leviraatshuwelijk.

Jozef wordt gevierd op 19 maart (Jozef als bruidegom van de Heilige Maagd Maria) en sinds 1955 op 1 mei (Jozef als arbeider).

Patroon- en beschermheilige

De heilige Jozef (Sint Jozef) is de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders in het algemeen. Verder is hij patroonheilige van België en wordt hij aangeroepen als patroon van maagden, religieuze communiteiten, van het huisgezin en van stervenden.

Paus Pius IX heeft Jozef in 1870 -met het decreet Quemadmodum Deus- uitgeroepen tot beschermer van de kerk. Paus Johannes XXIII heeft hem beschermheer van het Tweede Vaticaans Concilie gemaakt.

In november 2004 stelde Stephen Lowe, de anglicaanse bisschop van Hulme, dat het misschien een goed idee zou zijn dat de actiegroep Fathers 4 Justice de heilige Jozef als patroonheilige zouden adopteren. De bisschop ergerde zich aan het feit dat de meeste kerstkaarten in de handel in 2004 voornamelijk Maria met haar kind afbeelden. Dat deze kaarten Jozef niet afbeelden, zag hij als een commerciële en soms religieuze marginalisatie van Jozef.

Zie ook

  • Heilige Familie

Externe links

  • Een religieuze site voor en over Sint Jozef met onder meer informatie, gebeden(boekjes), liederen(boekjes) en info over diverse kapellen
  • religieuze site over Jozef
  • H.Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria (HeiligenNet)
  • Jozef Voedstervader (Heiligen-3s)

GESCHIEDENIS

Elene is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van de stad Zottegem. Elene telt zowat 1000 inwoners en is lang een landbouwdorp in de Denderstreek gebleven.

Geschiedenis

De naam Elene komt van het pre-middeleeuwse (of Keltische) alina en betekent "helder water", waarschijnlijk een verwijzing naar de Molenbeek die in de vijvers van het kasteel van Leeuwergem ontspringt.

Bezienswaardigheden

  • De kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Sint-Jozef werd gebouwd in 1858, naar een ontwerp van de Gentse architect Edmond de Perre-Montigny. Ze verving de gotische kerk uit de 14de-15de eeuw, waarvan enkel de noordelijke transeptarm bleef bestaan. Deze staat op het kerkhof en dient als grafkapel voor de familie della Faille d'Huysse.
  • De stenen vervallen windmolen, in de Holleweg, dateert uit 1762. De korenmolen was in gebruik tot in 1923.
  • Een aantal straten zijn beschermd als dorpsgezicht.

Sport

In Elene speelt de voetbalclub Eendracht Elene.