GEBED…voor de vakantie…

God, geef mij een hart
dat vakantie kan nemen,
zich even kan losmaken
uit het gareel van de zorg
en verantwoordelijkheid,
dat, los en vrij,
de aarde kan proeven en ruiken,
en de lucht en het water
en de mensen erbij.

Geef mij een hart, God,
dat, klein als een kind,
de verrassing beleeft
van elke nieuwe morgen
en elke nieuwe horizon,
dat zich laat drijven op de wolken
en gaat rusten
in een ondergaande zon.

Geef mij een hartdat nog kan luisteren

naar de vogels
en kan glimlachen
bij de verre geluiden van koeien
als de morgen begint.

Geef mij een hart,
dat nog op uitkijk staat
naar vreemde mensen
en andere dingen
en gelukkig is,
om hun anders-zijn.

Geef mij een hart,
dat nog kan spelen,
en alles kan vergeten
bij een bal in het water
of een kind in het zand.

(Bron: Kerknet – Manu Verhulst)