CONTACTINFO ALLE PAROCHIES DEKENAAT ZOTTEGEM          

 

 
 
 
 

CONTACTINFO PAROCHIE ZOTTEGEM

 
 
 
 
Tekst vergroten

Vrouwen centraal in de Kruisweg in het Colosseum

KERKNET-REDACTIE

 

 

 

De Franse Bijbelspecialiste Anne-Marie Pelletier liet vrouwen een centrale plaats innemen in de Kruisweg op Goede Vrijdag in het Colosseum.Kruisweg met paus Franciscus in het Colosseum © SIR

Kruisweg met paus Franciscus in het Colosseum © SIR

 

Paus Franciscus is vrijdagavond onder grote belangstelling voorgegaan in de Kruisweg, die elk jaar op Goede Vrijdag plaatsheeft in het Colosseum in Rome. De redactie van de teksten van dit jaar was toevertrouwd aan de Franse theologe, Bijbelkenner en winnaar van de Kardinaal Joseph Ratzingerprijs, 

Anne-Marie Pelletier.Anne-Marie Pelletier: Vooral in de laatste statie liet ik de vrouwen bij het graf en de opstanding een belangrijke rol bekleden. Ik vraag ook aandacht voor de verloochening van Jezus door Petrus en de scène waarin Pilatus zegt dat Jezus moet gekruisigd worden. Pelletier vestigt de aandacht op het bondgenootschap van joden en heidenen. Dat moet ons aansporen om ons beeld te corrigeren over joden. We weten dat christenen door de eeuwen heen geneigd waren om de verantwoordelijkheid van de dood van Jezus op de joden af te schuiven. Maar de Bijbelse teksten helpen ons begrijpen welk spirituele drama zich heeft afgespeeld, waarbij joden en heidenen gemeenschappelijk Christus hebben afgewezen.

 

Pelletier zegt dat zij voor de 14de statie, die eindigt met Jezus wordt in het graf gelegd, bewust van de begane wegen van de Via Crucis is afgestapt om vrouwen een centrale plaats te geven. Ik heb eigenlijk vooral aandacht voor de gebeurtenissen van Stille Zaterdag. Het waren vrouwen die terugkeerden voor het lege graf en die de doeken klaarlegden. Hun aanwezigheid is van doorslaggevend belang voor deze zaterdag, ook al vond dat in de liturgie geen grote weerklank. Zij leren ons om voor het leven te kiezen en hebben een heel andere mentaliteit dan die van de Emmaüsgangers, die ontgoocheld en gedesoriënteerd zijn.

 

 

 

 

Bron: Radio Vaticana (Duitstalig)

 

Lees de tekst van de kruiswegmeditaties (in het Engels)

Pope during Way of the Cross at Colosseum: we are shameful, but have a heart full of hope


 

 

Facebook
comments
  • Facebook: dekenaat.zottegem
  • Google+: 117476802429354614023
  • Twitter: Dekenaat
  • YouTube: dekenaatzottegem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

We hebben 106 gasten en geen leden online


Powered by JS Network Solutions