CONTACTINFO ALLE PAROCHIES DEKENAAT ZOTTEGEM          

 

 
 
 
 

CONTACTINFO PAROCHIE ZOTTEGEM

 
 
 
 
Tekst vergroten

Veertigdagentijd in-zicht
PAROCHIE HERZELE-HOUTEM

De vasten of de veertigdagentijd is een gunstige tijd om ons christen-zijn en de beleving van het evangelie grondig te bevragen.
Immers, op Pasen zal ons uitdrukkelijk gevraagd worden of wij er nog echt in geloven. De vastenbeleving kunnen we vergelijken met een klavertje vier. Elk blaadje staat voor een houding waarin we ons gedurende veertig dagen mogen bekwamen.

1. Verstillen/stilte

Vasten is bij uitstek een tijd om alles een stil te leggen. Wie aan een kruispunt komt en twijfelt aan de weg die hij moet inslaan, doet er goed aan eerst volledig tot stilstand te komen en goed rond te kijken om te zien waar de weg ligt die hij moet volgen.

Zo ook is het nodig om in mijn eigen christelijk leven af en toe de stilte op te zoeken. Ik moet mij de vraag stellen of ik in mijn leven nog wel op de goede weg zit, op de weg van het evangelie.

De kerk reikt ons een aantal hulpmiddelen aan.

- Op Aswoensdag (vandaag) mag ik een kruisje op mijn voorhoofd laten tekenen. Ik krijg de oproep te horen: “Bekeer je en geloof het evangelie”

  In Herzele om 09.00 uur
  In Borsbeke en Sint-Lievens-Esse om 19.00 uur

- Elke zondagsviering kunnen we dit evangelie niet alleen in ons hoofd, maar ook in ons hart laten doordringen om het dan ook handen en voeten te geven.

 Op zaterdagavond om 17.30 u. in Herzelen en om 19.00 u. in Sint-Lievens-Esse
 Op zondag om 09.30 u. in Borsbeke en om 10.30 u. en 17.30 u. in Herzele

- Elke dinsdag van de vasten (7 – 14 – 21 – 28 maart en 4 – 11 april) kunnen we om 18.00 u in de kerk van Sint-Lievens-Esse een kruiswegoefening doen.

Maar misschien eerst echt voor mezelf tijd maken om te bidden en te bezinnen. We horen het Jezus zelf zeggen: “Als je bidt, trek je dan in je binnenkamer terug”, weg van het rumoer in de wereld. Ook hier krijg ik hulpmiddelen aangereikt

De vastenkalender helpt me dag na dag.

Digitaal kan ik deelnemen aan de veertidagenretraite “Spreek Heer, ik luister’

2. Versoberen/soberheid

De verstilling die ik inbouw, zal me heel zeker bewust maken van de manier waarop ik nu leef. Wellicht ontdek ik dan, dat ik veel ballast meesleur en het essentiële dreig te verwaarlozen. Nadenken over mijn omgang met het materiële maakt me bewust dat ik meer kwaliteit van leven krijg met minder gehechtheid aan geld en dingen die ik kan kopen. Ook hier krijg ik hulp:

- Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn nog altijd officiële vastendagen. De invulling ervan laat de kerk over aan het eigen geweten van de gelovigen

- Het gaat dan ook niet alleen over minder eten en drinken, ook onthouden van andere ‘genoegens’ kan een goed vastenpunt zijn. Heel wat initiatieven hebben zich ontwikkeld om ons daarbij van dienst te zijn. Een mooi initiatief is dat van KVLV: 40 dagen geven. Het is heel eenvoudig!

3. Verzoenen/samen

De verstilling en de versobering maken we ook bewust van hoe ik omga met mezelf. En nog meer hoe het gesteld is met de aandacht en de zorg voor anderen en deze planeet. En vooral: welke plaats krijgt God in mijn leven. Wellicht moeten hier ook enkele knopen ontward worden, moet ik mijn netwerk van relaties ‘boeten’, herstellen. Zoals een visser dit doet als hij terug aan land is. En het is vooral belangrijk dat ik dit mag en kan uitspreken.

Weeral geeft de kerk mij hulp om dit te doen. In het weekend van 1 – 2 april kan ik dit uitspreken tijdens een verzoeningsmoment dat in elke viering zal gehouden worden.

4. Verbinden/solidariteit

De verzoening mag niet louter woord blijven. Ze zal pas echt en geloofwaardig worden als ik dat ook in het concrete gedrag laat blijken. Het woord van Jezus roept ons daartoe voortdurend op. Concrete aandacht voor mijn medemensen dichtbij, maar ook veraf. Concrete hulp aan mensen met nood, dichtbij maar ook veraf.

Speciaal in de vastentijd roept de kerk ons op aandacht te hebben voor onze broeders en zusters in verre landen. Dit is wat Broederlijk Delen doet.

Hier in onze parochie schenken we aandacht aan onze medemensen in Burkina Faso. We mogen dit jaar gastgemeenschap zijn van mevr. Pascaline Kiemde uit Burkina Faso.

We kunnen haar ontmoeten:

- Woensdag 22 maart in de voormiddag bij de Koffiestop tijdens de markt in Herzele.

- Woensdag 22 maart om 20.00 u. in de Sint-Lievenskring te Sint-Lievens-Esse waar KVLV een heus madammencafé met Pascline organiseert.

- Zondag 26 maart om 14.30 u. in de Sint-Lievenskring te Sint-Lievens-Esse bij een open moment. We maken er kennis met het land van Pascaline en het werk dat zij er doet.

- Op zaterdag 25 maart om kunnen we haar bij een interview op Radio Star beluisteren.

- Zij zal ook in het weekend van 25 – 26 maart in enkele missen kort getuigen over haar werk.

- In dat weekend en in het weekend van Palmzondag (8 – 9 april) worden we ook opgeroepen tot financiële solidariteit.

Facebook
comments
  • Facebook: dekenaat.zottegem
  • Google+: 117476802429354614023
  • Twitter: Dekenaat
  • YouTube: dekenaatzottegem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

We hebben 36 gasten en geen leden online


Powered by JS Network Solutions