CONTACTINFO ALLE PAROCHIES DEKENAAT ZOTTEGEM          

 

 
 
 
 

CONTACTINFO PAROCHIE ZOTTEGEM

 
 
 
 
Tekst vergroten

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de 12 kerkraden in groot-zottegem: vernieuwing kleine helft (2 mandaten per kerkfabriek)

 

-Pastoor-deken Hans Vandenholen voor de parochies Zottegem-centrum, Erwetegem, Godveerdegem, Bevegem, Grotenberge en Strijpen.

-Parochiaal administrator E.H. Paul De Neve voor de parochies Sint-Maria-Oudenhove, Sint-Goriks Oudenhove en Oombergen.

-E.H. pastoor Frans Hendrickx voor de parochies Velzeke, Elene en Leeuwergem.

 

 

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er telkens 2 vacatures zijn binnen elk van de 12 kerkraden van de kerkfabrieken te Zottegem door de wettelijke verplichting de kleine helft te vernieuwen.

 

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

 

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie

 

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 15 februari 2017 ingediend zijn op het centrale adres van het dekenaal centrum:

Kerkfabriek (naam  van de parochie van de kerkfabriek)
ter attentie van Pastoor-deken Hans Vandenholen, Zavel 15, 9620 Zottegem.

 

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

 

Na datum zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochies.

 

Opgemaakt 10 januari 2017, Zottegem

 

Hans Vandenholen, pastoor-deken

Facebook
comments
  • Facebook: dekenaat.zottegem
  • Google+: 117476802429354614023
  • Twitter: Dekenaat
  • YouTube: dekenaatzottegem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

We hebben 104 gasten en geen leden online


Powered by JS Network Solutions