CONTACTINFO ALLE PAROCHIES DEKENAAT ZOTTEGEM          

 

 
 
 
 

CONTACTINFO PAROCHIE ZOTTEGEM

 
 
 
 
Tekst vergroten

BEDEVAART NAAR ROME VAN 2 TOT 6 NOVEMBER: TERUGBLIK

 

Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot een ‘Jaar van Barmhartigheid’ en tot een bijzonder Heilig Jaar. Op zondag 20 november jongstleden, feest van Christus Koning, eindigde het jubeljaar. Met 37 mensen, voornamelijk uit Brakel, Lierde en ook enkelen uit Zottegem trokken we van 2 tot en met 6 november naar de eeuwige stad. Pastoor-Deken Hans Vandenholen en inspecteur Latijn en Grieks Geert Kentane waren de begeleiders. Vijf volle dagen met drie accenten: bidden en vieren, verbonden met de wereldkerk en stad van geschiedenis, kunst en cultuur.

We lieten ons omarmen door de barmhartigheid van God, gingen als pelgrims door de Heilige Deur van Barmhartigheid, hebben gebeden bij de begraafplaats van Petrus en Paulus, luisterden naar Paus Franciscus, en lieten ons dragen door een wereldwijde stroom van pelgrims.

Met eigen ogen zien en proeven dat er in Rome iets is neergezet wat duidelijk maakt waarop ons geloof gefundeerd staat.

En inderdaad, het werd voelbaar hoe Petrus en Paulus geraakt waren door Jezus Christus, door Hem veranderd zijn, in zijn voetsporen zijn getreden en vanuit Hem onze Kerk hebben opgebouwd. Het is adembenemend hoe hemel en aarde elkaar hier raken.

We hebben met elkaar gebeden voor de thuisblijvers, voor alle persoonlijke intenties en spraken onze dankbaarheid uit. We vierden eucharistie en konden zo samen opgaan naar de Heer en ons enorm verbonden voelen met alle mensen: ver weg en dichtbij.

E.H. Deken Hans Vandenholen wist ons in zijn homilies telkens weer te verrassen met woorden van inkeer, begeestering, vreugde en liefde.

Vanaf de Engelenburcht, al zingend en biddend in processie met het Kruis van Jezus voorop, op weg naar de ‘Heilige Deur’ in de Sint-Pietersbasiliek. Deze deur werd geopend in december 2015 bij aanvang van het ‘Heilig Jaar’, en staat in het teken van barmhartigheid. Het gevoel om zo door de Heilige Deur de basiliek te betreden is moeilijk te beschrijven, maar het verandert een mens.

Op zondag 6 november, met het einde van het Jaar van de Barmhartigheid in zicht, ging alle aandacht naar één van de werken van barmhartigheid: de gevangenen bezoeken. Gedetineerden liggen onze paus heel nauw aan het hart. Op Witte Donderdag vorig jaar waste hij de voeten van gevangenen. Op zondag 6 november nodigde hij alle gevangenen van Rome uit voor een eucharistieviering op het Sint-Pietersplein. Wij mochten eucharistie vieren met Paus Franciscus in de Sint-Pietersbasiliek. Een unieke belevenis!

In zijn omgang met gevangenen wijst onze paus altijd naar Jezus' voorbeeld. In de evangelies staat te lezen hoe Jezus oog, oor en handen heeft voor kleine en door het leven getekende mensen. Hij gaat zondaars niet uit de weg, spreekt ze aan en toont zich barmhartig.

“Wanneer iemand een fout maakt, is de barmhartigheid van de Vader des te meer aanwezig om berouw, vergeving, verzoening en vrede tot stand te brengen”, sprak Paus Franciscus in zijn homilie.

E.H. Deken Hans Vandenholen en Geert Kentane verstaan de kunst om de wortels van ons christendom, het antieke Rome en de kunst samen te vatten en terug te brengen naar het heden en de individuele beleving van ons geloof.

Onder leiding van deze 2 ervaren gidsen werden er prachtige kerken, musea, monumenten en pleinen bezocht. Er werden de nodige kilometers afgelegd en elke avond kwamen we, moe, maar voldaan, terug in het hotel.

Naast cultuur, diepgang en verbondenheid met de wereldkerk was er ook volop gezelligheid. Onze verbondenheid met elkaar groeide zichtbaar. Levens- en geloofsverhalen werden gedeeld. Er ontstonden fijne vriendschappen en er was zorg voor elkaar.

Wanneer we bij het avondmaal te horen kregen dat er slechts een heel beperkt aantal flesjes wijn voorradig waren, werden die broederlijk gedeeld.

Onder een stralend novemberzonnetje genoten we van een lekker Italiaans ijsje. En of het smaakte…

We hopen dat deze onderlinge verbondenheid ook door mag dringen in onze geloofsgemeenschappen in Brakel en Zottegem, om de fakkel van het geloof brandend te houden. Dat de boodschap van Christus in onze harten mag blijven en dat deze wordt doorgegeven aan al diegenen die we op onze weg ontmoeten.

Met dank en waardering aan onze fantastische gidsen voor de wijze waarop zij ons hebben laten proeven van al het mooie dat de wereldstad Rome te bieden heeft.

 

 

Facebook
comments
  • Facebook: dekenaat.zottegem
  • Google+: 117476802429354614023
  • Twitter: Dekenaat
  • YouTube: dekenaatzottegem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

We hebben 35 gasten en geen leden online


Powered by JS Network Solutions