CONTACTINFO ALLE PAROCHIES DEKENAAT ZOTTEGEM          

 

 
 
 
 

CONTACTINFO PAROCHIE ZOTTEGEM

 
 
 
 
Tekst vergroten

40-JARIG PRIESTERJUBILEUM

Op zondag 3 juli 2016 was het precies 40 jaar geleden dat E.H. Julien De Keukelaere tot priester werd gewijd in de Sint-Baafskathedraal te Gent. Hijzelf wou dit in alle stilte laten voorbijgaan maar toch werd er discreet een viering voorzien in zijn eigen parochiekerk te Strijpen waar hij op 4 juli 1976 zijn eremis mocht houden. Wat hij in het geheel niet had verwacht was dat er zovele mensen waar hij goede herinneringen aan had vanuit zijn priestercarrière, werden uitgenodigd. Het was voor hem een verrassing dat er zovele gelovigen waren opgedaagd om samen dit robijnen priesterjubileum te vieren. Iedereen deed trouwens extra zijn best om mee te zingen tijdens deze mooie eredienst zodat deze viering echt wel feestelijk was. Ook E.H. Deken Hans Vandenholen hield eraan om in zijn mooie homilie de priester te danken. Op de geslaagde receptie nadien werden er ook vele mooie herinneringen opgehaald. Dank aan de mensen die hebben meegeholpen om deze receptie in goede banen te leiden, in het bijzonder de mensen van Okra Sint-Goriks die hierbij het voortouw namen. Ook willen wij de mensen bedanken die voor dit priesterjubileum iets rechtstreeks hebben geschonken aan “Kerk- in Nood” of die in de doos aan de ingang een bijdrage hebben achtergelaten voor deze organisatie. Het was de pastoor zelf die verkoos om de mensen uit te nodigen iets te schenken voor het goede doel in plaats van cadeaus te geven. Het resultaat van 421 euro was buiten verwachting zeer hoog, zodat de pastoor, naast de storting van 271 euro naar “Kerk in Nood” ook een schenking van 150 euro deed naar “Xavi-Indië”. Beide organisaties stuurden nadien een hartelijk dankwoord met felicitaties naar pastoor De Keukelaere. De pastoor zelf wil hierbij vooral ook al de mensen die aanwezig waren, de mensen die meewerkten aan het welslagen van dit feest en zijn familie hartelijk bedanken. Bij leven en welzijn en met Gods’ hulp: op naar de 50 jaar priester!

Facebook
comments
  • Facebook: dekenaat.zottegem
  • Google+: 117476802429354614023
  • Twitter: Dekenaat
  • YouTube: dekenaatzottegem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

We hebben 80 gasten en geen leden online


Powered by JS Network Solutions