CONTACTINFO ALLE PAROCHIES DEKENAAT ZOTTEGEM          

 

 
 
 
 

CONTACTINFO PAROCHIE ZOTTEGEM

 
 
 
 
Tekst vergroten

WOORD VAN DE PASTOOR-DEKEN:

KORTE TERUGBLIK OP DE GOEDE WEEK EN PASEN

We mogen dankbaar zijn om de vieringen van de Goede Week en Pasen in de parochies van ons dekenaat Zottegem.

Op Palmzondag was er in de meeste kerken een zeer grote opkomst.

Op de dinsdag van de Goede Week was er een ingetogen verzoeningsviering met persoonlijke biechtgelegenheid in de dekenale kerk. Dat is telkenjare een goed bijgewoond en bijzonder moment.

Witte Donderdag werd gevierd in de dekenale kerk en ook in de parochiekerken van Sint-Maria-Oudenhove en Elene. De parochiale medewerkers, misdienaars en koren zetten hun beste beentje voor.

Op Goede Vrijdag kwamen vele mensen in de dekenale kerk in de voormiddag een groet brengen aan de Heer in het Hoveke. De kruisweg werd op verschillende plaatsen gevierd. Een bijzondere kruisweg was er met de leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwcollege, campus Bevegem in de dekenale kerk en in de kerk van Bevegem. Naast de gewone parochianen woonden zo 720 jonge mensen van middelbare schoolleeftijd dit belangrijke moment in de Goede Week bij. Ook verschillende lagere scholen en andere middelbare vrije scholen hielden een moment van bezinning of bezochten een kerk rond het uur waarop onze Heer stierf op het kruis. Onze grote dank gaat uit naar de directies en leerkrachten die dit mogelijk maken.

De avonddienst van Goede Vrijdag met lang Evangelie, kruishulde en communie ging door in de dekenale kerk. Met onze 12 parochies samen en alle pastoors en priesters die in de mogelijkheid verkeerden aanwezig te zijn, beleefden we een mooi en diep moment van samenzijn. Wellicht zullen we in de toekomst toegroeien naar één dekenale viering bij al de grote momenten in de Goede Week. De Goede Vrijdagviering is daar al een goed voorbeeld van.

Op Stille Zaterdag, in de namiddag, kwamen enkele tientallen mensen in de dekenale kerk hun paasbiecht houden. De Paaswake werd gevierd in de H. Hartkerk te Bevegem en in de parochiekerken van Sint-Maria-Oudenhove en Velzeke. Er was een goede opkomst. Vooral in de kerk van Bevegem, waar meer dan 200 mensen (waaronder veel jonge mensen) deze bijzondere viering bijwoonden.

Op Paasdag was de paasvreugde tastbaar in de talrijke vieringen in 10 van de 12 kerken van ons dekenaat. Na de paasmis in Erwetegem was er traditiegetrouw paaseierenraping en receptie in de tuin van de pastorie. Ook dit jaar was de zon van de partij.

Als uw pastoor-deken wens ik alle gelovigen te danken voor het bijwonen van de vieringen.

Bijzondere dank gaat uit naar de confraters-priesters, naar de misdienaars, diegenen die de kerken verzorgen, poetsen en de bloemen plaatsen, alle zangkoren en medewerkers!

Ik wens u allen een Zalige Paastijd!

Pastoor-Deken Hans Vandenholen

Facebook
comments
  • Facebook: dekenaat.zottegem
  • Google+: 117476802429354614023
  • Twitter: Dekenaat
  • YouTube: dekenaatzottegem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

We hebben 33 gasten en geen leden online


Powered by JS Network Solutions