CONTACTINFO ALLE PAROCHIES DEKENAAT ZOTTEGEM          

 

 
 
 
 

CONTACTINFO PAROCHIE ZOTTEGEM

 
 
 
 
Tekst vergroten

MET AFSCHEID VAN PASTOOR DE KEUKELAERE blijven Oudenhove en Sint-Goriks verstoken van vaste dorpspriester

 

SINT-MARIA-OUDENHOVE / SINT-GORIKS-OUDENHOVE - Net zoals hij 26 jaar triomfantelijk ingehaald werd als nieuwe parochiepriester van de O.L.Vrouw-Hemelvaartparochie in Sint-Maria-Oudenhove, wuifde een bij wijlen geëmotioneerde geloofsgemeenschap E.H. Julien De Keukelaere (bijna 78) uit als hun gewaardeerde parochieherder. 7 februari werd de laatste zaterdagavondmis waarin de op rust gestelde priester voorging. Een dag later herhaalde zich een gelijkaardig scenario in de Sint-Gaugericusparochie van Sint-Goriks-Oudenhove. Daar verzorgde hij gedurende bijna 14 jaar de liturgische vieringen, maar tegelijk bleef zijn engagement voor de gelovigen van Sint-Maria-Oudenhove bestaan. Daarnaast was de priester ruim een kwarteeuw rector van de kloostergemeenschap in Oudenhove.

Met Pastoor De Keukelaere stopt een traditie van ongeveer 1000 jaar residerende parochiepriester in Oudenhove. Vanaf hier neemt E.H. Paul Deneve, zelf al actief in het dekenaat Zottegem, de hoede over van beide parochies, zij het niet langer als pastoor, maar als administrator (parochiaal beheerder). Daarnaast is hij ook administrator van Oombergen. De weekendmissen blijven voorlopig onverminderd doorgaan op zaterdagavond in Oudenhove, op zondagochtend in Sint-Goriks.

Mariabedevaarten

Julien De Keukelaere was als late dertiger een wat men ‘late roeping’ noemt. Mgr.Van Peeteghem stelde hem gedurende 13 jaar aan als medepriester in De Pinte. In zijn dankrede zei deken Hans Vandenholen zich te herinneren dat hij zelf eerstejaars seminarist was bij de feestelijke inauguratie van Julien De Keukelaere in Oudenhove. Beide geestelijken zijn zelf afkomstig van Groot Zottegem. De deken had het verder over de grote devotie van Julien voor Maria. Dat uitte zich ondermeer in de zeer frequente bedevaarten naar allerhande Maria-oorden in binnen- en buitenland.

Eric Eeckhout, voorzitter van de kerkfabriek O.L.Vrouw-Hemelvaart, prees de afscheidnemende priester voor zijn onvoorwaardelijke zorg voor diens parochianen. “Als een van de weinige priesters bezocht Julien wekelijks alle gehospitaliseerde gemeentegenoten. Ook de zieken en mensen met een beperking genoten zijn volle aandacht. Niemand klopte vergeefs aan in de pastorie, hetzij voor geestelijke, hetzij voor materiële noden”, poneerde Eeckhout. Het was ook E.H. De Keukelaere die bij de zusters langs de Faliestraat dagelijks in de eucharistie voorging. “Het einde van een tijdperk”, poneerden zowel deken Vandenholen als voorzitter Eeckhout.

‘Absolutie’

Voorzitter Sylvain De Potter van de kerkfabriek Sint-Gaugericus, nam met een kwinkslag afscheid van de laatste vaste parochiepriester. Hij kreeg de bijzonder talrijk opgekomen gelovigen en politiek verantwoordelijken op zijn hand toen hij vooraf de ‘absolutie’ vroeg mocht hij iemand in zijn dankbetuigingen vergeten. De Potter wees op de kleine en grote engagementen van De Keukelaere. Onder impuls van de priester werd de buitenkant van de Sint-Gaugericuskerk gerestaureerd en kwam er een compleet nieuwe verwarmingsinstallatie.

In zijn dankwoord betrok Julien De Keukelaere iedereen die van ver of nabij meewerkte aan het samen parochie maken. En dat dit begrip een ruime lading dekt, moge blijken uit de niet-beperkende opsomming die de afscheidnemende priester maakte. De kerkfabriek, de parochieraad, de catechisten, de lectoren, misdienaars, acolieten, zangkoren, koster-organist, bedelers van flyers, de onderhouds- en versieringsploeg van de kerken, enz. (Paul Gies)

Bij foto c. Pastoor De Keukelaere presteerde het om – met de medewerking van talloze vrijwilligers van de parochieploeg - van de O.L.Vrouw-Hemelvaartkerk een fraai gerestaureerd pareltje te maken. (Foto PG)

Bij foto d. Julien de Keukelaere nam ook de koster van Oudenhove, Beni Vanderzwalmen, mee naar Sint-Goriks. Met de komst van de koster en Julien’s rechterhand, parochiaal medewerker Danny De Smet, weerklonken er opnieuw liederen tijdens de verschillende vieringen in de kerk. (Foto PG)

Bij foto e. Verscheidene verenigingen zullen hun vertrouwde proost moeten missen. Mede onder de hoede van Julien de Keukelaere groeiden de trefpunten van Okra, KVLV, Gezinsbond, Ziekenzorg en Landelijke Gilde uit tot ledenrijke ontmoetingsgelegenheden. Een jaarlijks terugkerende traditie waren de paardenzegening en tractorwijding, zonder de poster- en kaartenbeurs te vergeten.

 

Facebook
comments
  • Facebook: dekenaat.zottegem
  • Google+: 117476802429354614023
  • Twitter: Dekenaat
  • YouTube: dekenaatzottegem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

We hebben 53 gasten en geen leden online


Powered by JS Network Solutions