CONTACTINFO ALLE PAROCHIES DEKENAAT ZOTTEGEM          

 

 
 
 
 

CONTACTINFO PAROCHIE ZOTTEGEM

 
 
 
 
Tekst vergroten

Julien-2BELANGRIJKE MEDEDELING VAN HET DEKENAAT BETREFFENDE DE EVOLUTIES IN DE PAROCHIES SINT-MARIA- en SINT-GORIKS-OUDENHOVE

Eerwaarde Heer Julien De Keukelaere werd bijna 2 jaar geleden, op 31.12.2012, naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag, door onze bisschop Mgr. Luc Van Looy uitgenodigd voor een gesprek. Zoals alle pastoors van 75 jaar werd hem gevraagd om niet langer als pastoor te fungeren voor Sint-Maria-Oudenhove en Sint-Goriks-Oudenhove. Hij werd door onze bisschop ten voorlopigen titel, en dit voor een periode van 2 jaar (tot en met 31 december 2014) benoemd als parochie-administrator voor deze beide parochies, onder leiding van de deken.

We zijn hem zeer dankbaar omdat hij, ondanks de leeftijd en de gezondheidsproblemen, toch met zoveel moed en inzet ook de voorbije maanden zijn taak als priester heeft vervuld, in goede samenwerking en in de beste verstandhouding met de pastoor-deken. In de maand mei heeft de pastoor aan de deken echter te kennen gegeven dat zijn gezondheid deze zware taak niet meer toeliet en dat hij op korte termijn wenste ontslag te geven.

Het is dus op het eigen, dringende en herhaalde verzoek van pastoor De Keukelaere dat de deken, samen met de dekenale stuurgroep, dit nakende ontslag op urgente wijze besproken heeft en dat de deken ook de bisschoppelijke overheid heeft ingelicht.

Het is onze bisschop Mgr. Luc Van Looy die de regelingen rond ontslag en aanstelling van een nieuwe pastoor zal treffen. In de lijn van ons dekenaal plan zal er in ieder geval geen afzonderlijke pastoor komen voor Sint-Maria-Oudenhove en Sint-Goriks-Oudenhove.

Wel zal een priester door de bisschop aangesteld worden als pastoor toegevoegd aan het dekenale equipe die verantwoordelijkheid zal dragen voor 4 parochies (Erwetegem, Godveerdegem, Sint-Maria-Oudenhove en Sint-Goriks-Oudenhove). Dit is de zuidelijke sector van het dekenaat. Ter informatie: voor de 4 parochies van de noordelijke sector is dit E.H. Frans Hendrickx. De Pastoor-Deken draagt verantwoordelijkheid voor het geheel van het dekenaat en is tevens pastoor voor de 4 parochies van de centrale sector. De priesters werken echter samen in nauw overleg en doen ook regelmatig dienst in andere parochies dan diegene waarvoor ze als pastoor zijn aangesteld. We groeien immers naar één grote, nieuwe parochie voor heel het dekenaat, met de dekenale kerk als parochiekerk, geschraagd door de werking in de drie verschillende sectoren waarin eveneens de lokale kerken voor de eredienst bewaard blijven. Ten gepasten tijde zal meer gedetailleerde informatie daaromtrent verstrekt worden.

Tijdens de overgangstijd zal E.H. Paul De Neve, tot op heden medepastoor bij de deken, bijzondere aandacht en ondersteuning schenken bij het pastorale werk in deze 4 parochies van de zuidelijke sector.

Wij nodigen de medewerkers en parochianen van Sint-Maria-Oudenhove en Sint-Goriks-Oudenhove uit om begrip op te brengen voor de situatie, om op een hartelijke en dankbare wijze afscheid te nemen van E.H. De Keukelaere als pastoor op zondagnamiddag 8 februari 2015 en om de priester die door onze bisschop zal aangeduid worden als zijn opvolger welwillend te onthalen.

Hans Vandenholen, Pastoor-Deken

Facebook
comments
  • Facebook: dekenaat.zottegem
  • Google+: 117476802429354614023
  • Twitter: Dekenaat
  • YouTube: dekenaatzottegem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

We hebben 38 gasten en geen leden online


Powered by JS Network Solutions