CONTACTINFO ALLE PAROCHIES DEKENAAT ZOTTEGEM          

 

 
 
 
 

CONTACTINFO PAROCHIE ZOTTEGEM

 
 
 
 
Tekst vergroten

logodzSCHIKKINGEN BIJ HET VERTREK VAN PASTOOR LUC MERTENS

Pastoor-Deken Hans Vandenholen zal vanaf 15 april als parochiaal administrator ook de zorg voor de parochies Bevegem, Grotenberge en Strijpen op zich nemen.

Daarnaast is hij uiteraard ook pastoor van Zottegem, Erwetegem en Godveerdegem. In samenspraak met de parochieploeg en de kerkfabrieken van BGS werd besloten om tot eind augustus de uren van de missen in deze 6 parochies te behouden zoals ze zijn. De deken zal, samen met de andere priesters van het dekenaat, daarvoor instaan. Begin september zullen er een aantal herschikkingen doorgevoerd worden. Daarover wordt in het kader van het globale dekenale plan door de dekenale conferentie de parochieploegen en de kerkfabrieken onderhandeld. Tegen de tweede helft van juni zullen daaromtrent mededelingen geschieden.

Vanaf 15 april dienen alle misintenties, aanvragen voor doopsels, huwelijken, uitvaarten en andere vieringen te gebeuren via de dekenij. De deken of zijn secretariaat zijn daarbij het rechtstreeks aanspreekpunt. Gepensioneerde priesters of andere pastoors van het dekenaat zullen indien nodig, vanuit de dekenij aangesproken worden en ingeschakeld. Zij worden echter niet rechtstreeks aangesproken voor vieringen en pastorale vragen betreffende één van deze zes parochies.

Het dekenaal secretariaat (dekenij, Kasteelstraat 18) zal van maandag tot vrijdag telkens van 13 uur tot 17 uur bemand zijn.

Namens de dekenale stuurgroep, de parochieploegen en kerkfabrieken van de zes parochies

Hans Vandenholen, Pastoor-Deken


Facebook
comments
  • Facebook: dekenaat.zottegem
  • Google+: 117476802429354614023
  • Twitter: Dekenaat
  • YouTube: dekenaatzottegem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

We hebben 107 gasten en geen leden online


Powered by JS Network Solutions