CONTACTINFO ALLE PAROCHIES DEKENAAT ZOTTEGEM          

 

 
 
 
 

CONTACTINFO PAROCHIE ZOTTEGEM

 
 
 
 
Tekst vergroten

WeG is oorspronkelijk een Duits letterwoord (Wege erwachsenen Glaubens), maar ook in het Nederlands kan WeG een goede betekenis vertolken. Dit project is er immers op gericht mensen in hun christelijk ‘op weg gaan’ te ondersteunen. Verder inspireert het zich op het visioen uit de Handelingen van de Apostelen waarin de eerste christenen meermaals ‘mensen van de weg’ genoemd worden. De hoofdletter G geeft aan dat dit project uitdrukkelijk wil helpen een persoonlijke weg naar God te vinden. Het is niet de bedoeling om mensen te ‘ronselen’ voor allerlei pastorale taken, wel dat ze zouden groeien in hun eigen geloven. Het wil de deelnemers tot een persoonlijke en vertrouwvolle relatie tot God brengen en tegelijk ook duidelijk maken hoe het geloven helemaal verweven is met alle aspecten van het dagelijkse bestaan.

OPNIEUW BEGINNEN

Het project richt zich tot volwassenen en begint met een reeks van geloofsavonden die zullen plaatsvinden tijdens van de veertigdagentijd.
Tijdens de eerste avond staat men stil bij de verschillende Godsbeelden waarmee mensen leven of soms al eens worstelen.
De tweede avond wordt er gesproken over de moeilijkheden die we soms ervaren bij het geloven.
Op de derde avond wordt aan de hand van het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de put, en van het verhaal van het nachtelijk gesprek met Nicodemus, duidelijk gemaakt hoe de ontmoeting met Jezus nieuwe perspectieven kan openen. Er wordt ook verwezen naar wat de hinderpalen zijn om Jezus op zo’n persoonlijke manier te ontmoeten.
De vierde avond staan we stil bij de manier waarop Jezus zelf mensen bevrijdt van alles wat hen belast en hindert om vanuit de liefde te leven. De samenkomst wordt dan besloten met een verzoeningsviering.
De vijfde avond staat de verrijzenis centraal, niet zozeer als iets wat gebeurt na dit leven, maar als iets wat op vele manieren nieuw perspectief kan geven in het leven van vandaag. Daarbij wordt ook over de werking van de Heilige Geest gesproken.
De werking van de Heilige Geest wordt in de zesde avond verder uitgewerkt. Deze avond eindigt in een afsluitende eucharistieviering en er wordt afgerond met een feestelijk samenzijn.

De data en locatie van deze vormingsavonden vindt U bij tijd en stond in het parochieblad als op deze website.

 
Facebook
comments
  • Facebook: dekenaat.zottegem
  • Google+: 117476802429354614023
  • Twitter: Dekenaat
  • YouTube: dekenaatzottegem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

We hebben 60 gasten en geen leden online


Powered by JS Network Solutions