CONTACTINFO ALLE PAROCHIES DEKENAAT ZOTTEGEM          

 

 
 
 
 

CONTACTINFO PAROCHIE ZOTTEGEM

 
 
 
 
Tekst vergroten

Catechese en Vormsel

'ontvang het zegel van de H. Geest'

Zend over hen uw heilige Geest, de trouwe helper.
Geef hun de Geest van wijsheid en inzicht,
de geest van raad en sterkte,
de geest van vroomheid en liefde.
Gebed uit de vormselliturgie

Samen met het doopsel en de eucharistie behoort het vormselsacrament tot de drie initiatiesacramenten. Ze wijden een mens in in het christelijke leven. Het Latijnse woord voor ‘vormsel’, confirmatio, betekent trouwens ‘bevestigen’ of ‘confirmeren’. Door handoplegging en zalving met chrisma bevestigt en ontvouwt het vormsel wat reeds in het doopsel is gegeven.

Reeds bij het doopsel wordt de christen opgenomen in de kerk, maar in het vormsel ontvangen de vormelingen de zeven gaven van de Geest om hun verantwoordelijkheid in de gemeenschap voluit op te nemen. Zoals de Geest van Pinksteren de apostelen uit hun bovenzaal haalde en hen op weg zette ‘tot aan de uiteinden van de aarde’ om te getuigen van Jezus Christus, zo ontvangen vormelingen diezelfde Geest om ‘waarachtige getuigen van Christus te worden en door hun werk en hun woord het geloof te verspreiden en te verdedigen’. Ze worden uitgedaagd om volwassen christenen te worden.

Reeds bij het doopsel wordt de gedoopte verbonden met Jezus Christus, maar in het vormsel wordt deze band versterkt, verdiept en ontplooid. In de doop hebben we al alles gekregen zoals een kind bij zijn geboorte: verstand, wil, hart, verbeelding. Er ontbreekt niets, maar alles sluimert en moet zich nog ontwikkelen. Geleidelijk aan ontwaakt dit alles en leert het kind denken, willen, voelen en verbeelden. Zo is de gedoopte al geheel christen, maar het vormsel brengt de volwassenheid.

Inschrijving kandidaat vormelingen 2013

Willen jullie graag dat jullie meisje of jongen volgend jaar gevormd wordt? Dan moet jullie kind daarvoor ingeschreven worden. Het is dus niet omdat hij of zij nu 10 of 11 jaar geworden is, of op school in de vijfde klas zit, dat het vormsel volgend jaar een automatisch gebeuren of een vanzelfsprekend feest is.

Het vormsel is immers ‘geen verplichting’, maar wel een vrije keuze! Wij doen daarom graag een beroep op jullie verantwoordelijkheid. Deze tekst kan jullie alvast helpen om een beslissing te nemen waar jullie helemaal achter staan.

Waarom kiezen voor vormselcatechese?

Wanneer jullie meisje of jongen gedoopt werd, hebben jullie daarmee de wens uitgedrukt dat zij of hij zou opgroeien in het spoor van Jezus. Nu komen jullie voor een nieuwe keuze te staan: willen wij samen verder groeien in geloof en ontdekken wat Jezus’ boodschap vandaag voor ons kan betekenen? Het is hierbij heel belangrijk dat jullie meisje of jongen ook ‘zelf’ en ‘mee’ kiest voor de vormsel-catechese.

Wat houdt deze voorbereidingsperiode in?

Gedurende enkele bijeenkomsten en vieringen groeien we samen in geloof en maken we dieper kennis met Jezus. Wij leren gevoelig worden voor tekenen en sporen van Gods aanwezigheid in deze wereld. Wij ervaren hoe mensen nadenken over de Bijbel en diens boodschap van Gods liefde voor iedere mens. Wij ontdekken de aandacht, de inzet en de zorg van christenen voor kwetsbare mensen.

Wat betekent het vormsel eigenlijk?

De vormselviering bevestigt dat God jullie kind graag ziet. Gods geest en inspiratie maakt mensen sterk om mee te bouwen aan een wereld naar Zijn hart: een wereld van liefde, vrede en gerechtigheid voor alle mensen. Jullie kind wordt op die dag bevestigd in zijn of haar keuze om te behoren tot de vriendengroep van Jezus, de kerkgemeenschap. Het vormsel is dus geen eindpunt, maar een nieuw begin.

Willen jullie samen met jullie kind meestappen in ons vormselavontuur, kijk dan hieronder waar de inschrijvingsdatum en plaats te vinden zijn voor jullie parochiegemeenschap.

Hartelijke groeten van alle medewerkers!

Goed om weten !

Conform de richtlijnen van ons Bisdom Gent, gebeurt het vormsel en de voorbereiding daarop, in de parochie waar het kind woont en dus niet waar het naar school gaat.
We rekenen op een 100% inzet van ouders en kinderen.
Gelieve bij inschrijving het volgende mee te brengen: de datum waarop en de plaats waar uw kind gedoopt werd (staat gewoonlijk in het trouwboekje) en het adres ten tijde van het doopsel met eventueel de naam van de parochie.

(bron: website dekenaat Wetteren, http://www.decanaatwetteren.be/sacramenten-vieringen/vormsel)
Voor alle gegevens i.v.m. data en info van de vormselcatechese en het vormsel zie dekenaal en parochiaal nieuws op deze website of het parochieblad (bij uw parochie).

Facebook
comments
  • Facebook: dekenaat.zottegem
  • Google+: 117476802429354614023
  • Twitter: Dekenaat
  • YouTube: dekenaatzottegem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

We hebben 57 gasten en geen leden online


Powered by JS Network Solutions