CONTACTINFO ALLE PAROCHIES DEKENAAT ZOTTEGEM          

 

 
 
 
 

CONTACTINFO PAROCHIE ZOTTEGEM

 
 
 
 
Tekst vergroten

 Benoeming dekenale ploegen in de dekenaten in het bisdom Gent

In elk van de tien nieuwe dekenaten worden in september en oktober 2016 door de bisschop een dekenale ploeg benoemd en officieel aangesteld.

 

De opdracht van de dekenale ploeg wordt als volgt omschreven in de benoemingsbrief:

 

Ik benoem jullie tot leden van de

 

 

dekenale ploeg. 

 

Jullie zijn verantwoordelijk voor het aansturen, begeleiden en coördineren van de pastorale werking binnen het dekenaat. Vervul deze taak onder de leiding van jullie deken en wees daarbij die gemeenschap waarvan men mag zeggen “ziet hoe ze elkaar liefhebben”. Als ploeg hebben jullie de taak om in het dekenaat verder te werken aan een gedragen en gedeelde visie over de kernopdrachten van de parochie: verkondiging, initiatie en catechese, liturgie en diaconie. Doe dit in overleg met de medewerkers van de verschillende geloofsgemeenschappen en wees hen tot steun en bemoediging, in samenspraak met de diocesane beleidsverantwoordelijken. Zoek naar wegen voor een missionaire pastoraal, vanuit de overtuiging dat wij als Kerk geroepen zijn om Jezus Christus aan de wereld te verkondigen, met woorden en daden van liefde, vrede en verzoening.Ik vertrouw jullie deze zorg toe voor een periode van zes jaar.  Vervul jullie taak met liefde en ijver, in verbondenheid met jullie bisschop en delend in zijn pastorale zorg.+ Luc Van Looy, bisschop van Gent​

 

Lees hier de homilie die de bisschop hield tijdens deze aanstellingsvieringen.

 

Op zondag 18 september werden in de H.-Hartkerk in Zottegem-Bevegem (H.-Hartplein) deken Hans Vandenholen en de dekenale ploeg van het dekenaat Zottegem door de bisschop aangesteld. De leden van de dekenale ploeg zijn: deken Hans Vandenholen; pastoors-moderatoren Frans Hitchinson, Jean-Paul Dreelinck, Alain Babylon; diakens Dany Van der Haegen, Marc Van Iseghem; parochieassistente Ann Van Nieuwenhove; administratief medewerker Martine Beeckman; mevrouwen Anita Op de Weerdt, Nancy De Langhe;  heren Guy Vandesande, Eric Van Steenberge; begeleider Dieter Van Belle. Bekijk hier een fotoreportage.

 

Op 15 augustus werden in het bisom Gent tien nieuwe dekenaten opgericht. Binnen die tien nieuwe gehelen worden de komende tijd 'nieuwe parochies' uitgebouwd.

De taakgroepen die in het werkjaar 2015-2016 het nieuwe dekenaat hebben voorbereid, hebben ook een voorstel gedaan over de vorming van de 'nieuwe parochies'. De bisschop heeft die voorstellen bevestigd en voor elke te vormen 'nieuwe parochie' een moderator aangesteld.

De moderator coördineert de verdere uitbouw van de 'nieuwe parochie'. Tot zijn belangrijkste opdrachten behoren:

 • het uitbouwen van een pastoraal beleid in nauw overleg met de pastorale vrijgestelden en de medewerkers van de huidige parochies en met de deken en de dekenale ploeg;
 • het vormen van een nieuwe parochieploeg en het installeren van een ruim parochieberaad met medewerkers van de huidige parochies, mensen uit scholen, vorzieningen en verenigingen. 

Meer toelichting:

 • over het dekenaat als samenwerkingsverband en de dekenale ploeg als coördinerend orgaan,
 • over de parochie als het hart van de pastoraal,
 • over de 'oude parochies' en de noodzaak van lokale verankering,
 • over de toekomst van de kerkgebouwen
 • en over de bedoeling van dit alles,

kan je lezen in:

 1. Kerknetartikel Oprichting tien nieuwe dekenaten in het bisdom Gent
 2. Een extra-katern in het septembernummer van het bisdomblad Kerkplein.

In zijn brief van 26 augustus 2016 aan priesters, diakens, parochieassistenten en leden van dekenale ploegen, schrijft bisschop Luc Van Looy: 

Met de benoeming van de moderatoren zetten we een duidelijke stap in de verdere groei naar 'nieuwe parochies'. Het is de bedoeling het christelijke en het kerkelijke leven te verbinden en vitaliteit te geven aan het leven in de plaatselijke geloofsgemeenschappen.

 •  
Facebook
comments
 • Facebook: dekenaat.zottegem
 • Google+: 117476802429354614023
 • Twitter: Dekenaat
 • YouTube: dekenaatzottegem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

We hebben 58 gasten en geen leden online


Powered by JS Network Solutions